Home

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Glanerbrug

De Hervormde Gemeente te Glanerbrug komt elke week op zondag samen in het kerkgebouw aan de Gronausestraat 1200. Daar vieren wij onze erediensten, die steeds om 10.00 uur beginnen. Het rooster vindt u hierboven onder agenda. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er de kindernevendienst. Tijdens schriftlezing en preek worden in een apart ruimte voor hen op voor kinderen begrijpelijke manier thema's van de kerkdienst behandeld. In het kerkdienstrooster kunt u zien of er met één groep wordt gewerkt, of dat de groep wordt gesplitst in twee leeftijdsgroepen. U vindt meer hierover onder de knop jeugdwerk. Voor de kleinen is er kinderoppas.

Een kerkelijke gemeente is er niet alleen om kerkdiensten te organiseren. Ook het uiting en gestalte geven aan medemenselijkheid is een heel belangrijke bestaansgrond voor een kerkelijke gemeente. Dat geldt vooral voor degenen die zorg nodig hebben. Dat kan zowel binnen de gemeente zijn, als daarbuiten. Naast de gemeenteleden houden vooral predikant, ouderlingen en diakenen zich bezig met deze taak.

De Hervormde Gemeente vindt het ook belangrijk een echte gemeenschap te vormen waarin niet alleen leed, maar ook lief gedeeld wordt. Waar mensen bij voorbeeld na de zondagse eredienst onder het genot van een kop koffie met elkaar even kunnen doorpraten over de dingen van de dag. Hierdoor voelen nieuwkomers zich heel snel opgenomen in de gemeente Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waarvan u onder activiteiten hierboven voorbeelden vindt. Onder algemeen vindt u allerlei informatie en o.a. foto's van een aantal activiteiten.

Wij hopen u een indruk gegeven te hebben van de doelstellingen en de activiteiten van de Hervormde Gemeente Glanerbrug. Een gemeente bestaat uit mensen en via het internet is het contact toch erg afstandelijk. U bent dan ook van harte welkom bij de samenkomsten waarover u op deze site informatie kunt vinden.