Home

Hervormde Gemeente te Glanerbrug is opgegaan in de Protestantse Gemeente te Glanerbrug

De Hervormde Gemeente te Glanerbrug s op 1 januari 2018 met de Gereformeerde Gemeente De Rank verenigd tot de Protestantse Gemeente te Glanerbrug. De website is verplaatst naar www.protestantsglanerbrug.nl

Ook de mailadressen zijn veranderd: wat vroeger eindigde op "hervormdglanerbrug.nl" eindigt nu op "protestantsglanerbrug.nl"

Wij verzoeken u uw gegevens overeenkomstig aan te passen. Deze website blijft nog enige tijd in afgeslankte vorm bestaan maar wordt niet bijgehouden.